A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оболонська сільська рада об'єднана територіальна громада
Полтавська область, Кременчуцький район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Глобинський свинокомплекс»

Дата: 07.05.2020 11:44
Кількість переглядів: 976

Додаток 2

 

до Порядку передачі документації для

надання висновку з оцінки впливу на

 

довкілля та фінансування оцінки

впливу на довкілля

 

(дата офіційного опублікування в Єдиному

 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

 

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

(реєстраційний номер справи про оцінку

 

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

 

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Глобинський свинокомплекс»

(повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

 

код ЄДРПОУ 33604720

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або

 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від

 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

 

39001, Україна, Полтавська область, м. Глобине, вул. Карла Маркса (Володимирівська), 61; тел. (05365) 2-52-50

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

 

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

 

Планована діяльність, її характеристика.

Продовження   видобування   підземних   вод   (корисні   копалини

загальнодержавного значення згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827): з ділянок «Оболонська», «Гриньківська», «Північно-

 

Глобинська», «Східно-Глобинська», «Бабичівська», «Шепелівська», «Зарічненська» та «Демидівська» Глобинського-І родовища (свердловини № 1, № 1484-В, № 2, № 1578, № 1723, № 6(925), № 1(3), б/н, № 1, № 2, № 3) для забезпечення власних питних та виробничих потреб підприємства; з ділянки «Північно-Глобинська» Глобинського-І родовища (свердловина № 2313) для забезпечення власних виробничих потреб підприємства,

 

Технічна альтернатива 1.

Видобування підземних вод здійснюється із свердловин № 1, № 1484-В, № 2, № 2313, № 1578, № 1723, № 6(925), № 1(3), б/н, № 1, № 2, № 3 ділянок «Оболонська», «Гриньківська», «Північно-Глобинська», «Східно-Глобинська»,

 

«Бабичівська», «Шепелівська», «Зарічненська» та «Демидівська» Глобинського-І родовища. Свердловини: № 1578, № 1 (м. Глобине), № 1(3), № 6(925), № б/н обладнані на водоносний горизонт у алювіальних відкладах нижнього неоплейстоцену та водно-льодовикових відкладах середнього неоплейстоцену, свердловини № 1 (с. Гриньки), № 2 (с. Гриньки), № 3 (с. Гриньки), № 2, № 2313,

 

 • 1484-В, № 1723 – на водоносний комплекс у відкладах канівської та бучацької серій еоцену. Експлуатація свердловин відбувається за допомогою встановлених глибинних електронасосів, облік води здійснюється за допомогою лічильників. Водозабір здійснюється у межах підрахованих та затверджених запасів води.

 

Технічна альтернатива 2 (нульова альтернатива).

Відмова від провадження планованої діяльності призведе до зупинки підприємства.

 

  1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Планована   діяльність   ТОВ   «НВП   «Глобинський   свинокомплекс» здійснюється  у  Глобинському,  Семенівському  та  Кременчуцькому  районах

 

Полтавської області на промислових майданчиках підприємства.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» проводить видобуток підземних вод для забезпечення власних виробничих потреб у відповідності до спеціального

 

дозволу на користування надрами № 4679 від 06.08.2015 року з уже пробурених та облаштованих свердловин у межах ділянок «Оболонська», «Гриньківська», «Північно-Глобинська», «Східно-Глобинська», «Бабичівська», «Шепелівська», «Зарічненська» та «Демидівська» Глобинського-І родовища, тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

 

  1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

 

Соціально-економічний вплив господарської діяльності ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» має позитивний характер. Наявність на балансі даного підприємства власного водозабору підземних вод зменшує навантаження на міські водопровідні мережі. Іншим важливим аспектом соціально-економічного характеру є поповнення бюджету за рахунок внесення орендної плати за користування земельними ресурсами, екологічного податку, тощо; не менш важливим є і забезпечення місцевого населення робочими місцями.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва, тощо)

 

На балансі ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» в наявності дванадцять свердловин з видобутку підземної води: № 1 (м. Глобине, північно-східна окраїна) – пробурена у 1985 році на глибину 45,0 м, дебіт 6 м3/год., № 1484-В (м. Глобине, північно-східна окраїна) – пробурена у 2009 році на глибину 120,0 м з дебітом 16 м3/год., № 2313 (м. Глобине) – пробурена у 1981 році на глибину 104,0 м з дебітом 7 м3/год., № 2 (м. Глобине) – пробурена у 2008 році на

 

глибину 100,0 м з дебітом 6 м3/год., № 1 (с. Гриньки Глобинського району) – пробурена у 2012 році на глибину 95,0 м з дебітом 7 м3/год., № 2 (с. Гриньки Глобинського району) – пробурена у 2012 році на глибину 95 м з дебітом 7,0 м3/год., № 3 (с. Гриньки Глобинського району) – пробурена у 2012 році на глибину 95 м з дебітом 7 м3/год., № 1723 (с. Шепелівка Глобинського району) – пробурена у 2009 році на глибину 119 м з дебітом 8 м3/год., № 6(925) (с. Зарічне Глобинського району) – пробурена у 1992 році на глибину 50 м з дебітом 10,0 м3/год., № 1(3) (с. Бабичівка Глобинського району) – пробурена у 1989 році на глибину 42 м, дебіт 12 м3/год., № 1578 (с. Оболонь Семенівського району) – пробурена у 1976 році на глибину 30 м з дебітом 7,2 м3/год., б/н (с. Демидівка Кременчуцького району) – пробурена у 2012 році на глибину 47 м з дебітом 12,0 м3/год. Тобто, загальний водозабір з усіх свердловин перевищує 300 м3/добу. Експлуатаційні запаси підземних вод категорії А+В – 2403 м3/добу (А-1287; В-1116)

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

 

щодо технічної альтернативи 1

- дотримання вимог чинного екологічного законодавства;

- експлуатацію свердловин здійснювати лише за наявності спеціального дозволу на користування надрами та дозволу на спецводокористування;

 

- застосування води для виробничих потреб; щодо технічної альтернативи 2

 

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

- дотримання вимог чинного законодавства щодо територіальної альтернативи 2

 

не розглядається

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

На ділянці використовується закрита система збору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задовольняють умовам, які не допускають забруднення водоносних горизонтів. Інженерна підготовка та захист території здійснюється існуючою інфраструктурою. Проводиться постійний моніторинг стану якості води.

 

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір здійснюється в межах земельних ділянок, в межах яких розміщені водозабірні свердловини, на правах оренди.

 

Зона санітарної охорони витримана та передбачено заходи, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.

 

щодо територіальної альтернативи 2

 

не розглядається

 

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

 

щодо технічної альтернативи 1

клімат і мікроклімат – вплив планованої діяльності відсутній;

 

повітряне  середовище  –  вплив  планованої  діяльності  на  повітряне

середовище не відбуватиметься; можливий незначний вплив під час ремонту обладнання або його заміни – цей вплив є короткостроковим і екологічно допустимим;

 

геологічне середовище – вплив планованої діяльності на геологічне середовище відсутній;

 

водне середовище – вплив планованої діяльності на водне середовище відбуватиметься за рахунок видобутку підземних вод забезпечення виробничих потреб;

 

ґрунти та земельні ресурси – під час планової діяльності ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» не відбувається зняття поверхневого шару ґрунту; навколишнє  техногенне  середовище  –  експлуатація  об’єкту  не  чинить негативного  впливу  на  промислові,  житлово-цивільні  об’єкти,  соціальну

 

організацію території та інші елементи техногенного середовища;

акустичне навантаження – рівень звукового впливу на границі житлової

забудови буде в межах норми.

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та біорізноманіття – прямі та опосередковані загрози, які могли б сприяти порушенню рослинного покриву та впливу на флору, фауну і природно-заповідні об’єкти відсутні. Відсутні можливі ризики, спрямовані на порушення природного рослинного покриву та тваринного світу. Вплив на флору, фауну та біорізноманіття характеризується як екологічно відсутній.

 

навколишнє соціальне середовище – планована діяльність позитивно вплине на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення, а також в більш довгостроковій перспективі – у вигляді податкових надходжень до місцевого бюджету; через зайнятість технічного обслуговуючого персоналу.

 

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля існують в межах виділеної земельної ділянки.

 

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

 

Планована діяльність ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:

 

  • п. 3 ч.3: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами
 • межах наданих їм земельних ділянок;
  • п. 13 ч.3: забір води із водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 м3/добу.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

 

Транскордонний вплив відсутній.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінці впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, визначається у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля це процедура, що передбачає:

 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої

 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

  1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту

 

 • оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

  1. Рішення про провадження планованої діяльності

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

 

спеціальний дозвіл на користування надрами; дозвіл на спеціальне водокористування

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

що видається

 

Державною службою геології та надр України; Державним агентством водних

ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел./факс (0532) 56-95-08, е-mail: [email protected]. Контактна особа – Корнюшкіна Ірина Михайлівна

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Глобинський свинокомплекс»

 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь